Syddjurs - et godt sted at leve det gode liv

Syddjurs Kommune består af flere mindre og mellemstore bysamfund. Det er vigtigt at sikre, at det gode liv kan leves i hele kommunen, og derved skabe attraktive bosætningsmuligheder ud fra de individuelle ønsker eksisterende, som nye beboere har.

Decentrale tilbud til de unge og gamle

Det betyder, at der skal arbejdes med decentrale børne- og ungdomstilbud, så bysamfundene kan tilbyde trygge og lokale pasningsmuligheder til de yngste. Gode og moderne skoler til de unge og ungdomsuddannelser i en acceptabel afstand. På samme vis skal der sikres ældreservice, som sikrer, at flest mulige kan blive i eget hjem og miljø så længe som muligt.

Kultur og fritidsliv

Det gode liv sikres bl.a. af det ekstraordinære, som skabes i fællesskab med andre og det er vigtigt at sikre et stærkt forankret fritids- og kulturudbud. Ofte udvikles disse i tæt samarbejde mellem lokale ildsjæle og kommunale muligheder, men uden et stærkt civilsamfund kan kommunen ikke opbygge de stærke sammenhold og relationer, men alene kun underbygge de gode ideer.

Byggegrunde

For at sikre en stærk kommunal vækst i hele kommunen er det vigtigt, at der sikres attraktive byggegrunde i alle bysamfundene. Der kan være forskellige behov og ønsker, som tiltrækker en mangfoldighed af nye tilflyttere. Der kan være ønsker om storparceller, udsigtsgrunde, skovgrunde, seniorfælleskaber osv., og jo bedre kommunen og private udbydere i fællesskab kan skabe disse muligheder, jo bedre livskvalitet opnås der for de enkelte borgere.

Erhvervsmuligheder

Vi lever i en tid, hvor der skabes flere og anderledes virksomheder end nogensinde før. Det kan være inden for bæredygtighed, IT, lokale fødevarer og andet og det er ikke længere en naturlov, at disse skal skabes i store industrikvarterer, men oftere ses disse startet i hjemmet eller tæt på hjemmet. Her er det vigtigt, at den kommunale erhvervsservice står klar. Det til at servicere opstartsvirksomheder med råd og vejledning samt hurtig og smidig myndighedsbehandling, hvor det er påkrævet, ligesom infrastrukturen skal tilpasses.