Syddjurs erhvervsliv skal sættes i fokus

En positiv erhvervsudvikling sikrer nye arbejdspladser, øget bosætning og heraf afledte skatteindtægter. Denne skal finansiere den fremtidige udvikling af kommunen og sikre de optimale fremtidige løsninger af velfærdsopgaver til unge, gamle og sårbare.

Syddjurs har helt unikke muligheder for at sikre denne positive udvikling ved at videreudvikle de styrker, der allerede er så forankrede i kommunen. Dette gælder inden for bæredygtig turisme, kultur, fødevarer og iværksætteri generelt.

  • Turisme

Natur & Kultur ses i disse år som en attraktiv turismekombination med stigende efterspørgsel af et købedygtigt publikum. Syddjurs Kommune består af en lang række stær­ke kulturelle fyrtårne, placeret bredt i hele kommunen. De mange attraktioner og udsøgte restauranter har skabt et fundament, der henvender sig til den moderne turist både nationale som internationale. Disse kvaliteter skal styrkes, udvides og kommunikeres.

  • Klyngesamarbejder bl.a. inden for fødevarer

På tværs af Syddjurs Kommune er der et aktivt landbrug med gode jordtilliggender, som sikrer gode muligheder inden for både dyre- og planteavl. Dette kombineret med de mange lokale producenter af lokale fødevarer, skaber mulighederne for klyngesamarbejder, der styrker hele industrien.

  • Iværksætteri

Gennem de senere år har Syddjurs Kommune oplevet en tilflytning af kreative og veluddannede unge mennesker. Denne gruppe søger kulturen og naturen, som derved også skaber mulighederne for et stærkt iværksættermiljø inden for forskellige nye faglige områder.

  • Høj kommunal service til erhvervsudvikling

Syddjurs Kommune skal politisk og administrativt kunne service­re de forskellige erhvervsvækstområder på en optimal måde. Dette hvad enten det gælder helt traditionelle opgaver som at sikre industrijord, hurtige sagsbehandlingstider eller skabe nye og kreative erhvervssamarbejder.

Dette mener vi er med til at skabe synergier, vækst og nye arbejdspladser, hvor der fokuseres på det enkelte menneskes ressourcer.