Børn og unge - i skole og til fritid

En god skolestart og en aktiv fritid

Børn og unge er en vigtig del af Syddjurs Kommunes fremtid og skal sikres optimale vilkår i alle livets trin.

Syddjurs Konservative ønskes at styrke kommunens mange bysamfund og skabe grobund for vækst og udvikling. En af kilderne hertil er at sikre børnene livsvilkår, der skaber tryghed, læring og sammenhold.

Syddjurs Kommune består af mange bysamfund hvor dag- og skoletilbud er vigtige forudsætninger for en bys identitet og udvikling. Syddjurs Konservative går ind for den decentrale struktur, indeholdende både kommunale skoler og friskoler. Dette sikrer en mangfoldighed og højner læringskvaliteten til gavn for de unge.

Der skal sikres pasningsmuligheder for de yngste i trygge og fleksible rammer, som skaber en tryg og glidende overgang for det enkelte barn mellem pasning, leg og læring. På den måde har det enkelte barn de bedste muligheder for at udvikle sig til det videre liv.

Den lokale skolestruktur, som skal arbejde med at udvikle skolerne i stedet for at afvikle dem, stiller krav til modernisering af skolerne til de nye læringsmetoder.

Syddjurs Konservative ønsker at sikre et sundt skolemiljø både, hvad angår det fysiske og psykiske miljø, ligesom der ønskes fokus på trivsel gennem forebyggende indsatser via ordentlig og god digital adfærd børn og unge i blandt.

Uddannelse er vigtig for alle. Syddjurs Konservative ønsker at styrke unges muligheder for videre uddannelser i det lokale miljø, såsom ungdomsuddannelser, forberedende grunduddannelser og erhvervsskoler.