Øget bosætning

Natur, kultur og børneliv

I Konservative Syddjurs ønsker vi en mere aktiv og synlig tilflytningspolitik. Med den nærhed, vi har til Aarhus, og den mangfoldighed, som Syddjurs kan tilbyde, både hvad angår natur og bosætningsmuligheder i de mange byområder som Syddjurs består af, har kommunen et stort potentiale for fremtidig tilflytning. For at dette skal lykkes, ser vi to primære politikområder, som der i denne forbindelse skal fokuseres på fremadrettet, nemlig skole- og skattepolitiken