Grøn omstilling i Syddjurs

vind, sol og bæredygtighed x 2

Grøn omstilling og den dobbelte bæredygtighed

Syddjurs Konservative ønsker at sikre den grønne omstilling således, at der skabes mærkbare reduktioner i CO2 forbruget i Syddjurs kommune og medvirker til at udvikle nye metoder til at sikre bæredygtighed på en økonomisk forsvarlig måde, deraf den dobbelte bæredygtighed.

Den dobbelte bæredygtighed betyder derfor, at der sker en grøn omstilling på en måde, som også er økonomisk bæredygtig for kommunens borgere.

Kommunens egen indsats
Syddjurs kommune kan indbygge energibesparelser på alle kommunale bygninger ved opsætning af solceller på tage, og planlægge udskiftning af kommunens over 200 biler til bæredygtig kørsel, ved rettidigt omhu, hvis det er økonomisk.
Kommunen skal ligeledes arbejde med en grøn indkøbspolitik, hvor der fokuseres på bæredygtige leverandører og bæredygtige produkter.

Fokus på landbrug og natur
Kommunen kan medvirke til at forhandle med landbrugets parter for at sikre gennemførelse af lavbundsprojekter, jordfordeling og skovrejsning.

Reduktion af drivhusgasser
Kommunen skal aktivt arbejde for at fremme omstillingen fra fossile drivmidler til el og biodiesel, samt sikre el-ladestandere til kommunens egne biler og sikre effektiv behandling af ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at opstille disse.

Grøn strøm
Syddjurs Konservative ønsker at støtte udviklingen af den lokale el­-produktion via alternativer som vindmøller, solceller m.m. Vores mål er at sikre en strømproduktion, der svarer til det lokale behov i Syd­djurs.

Forudsætningerne for opstilling af disse kræver, at der tages hensyn til landskabelige interesser, drikkevandsbeskyttelse, men også brug af land­brugsjord med dårligt udbytte m.m.

Endvidere er det en forudsætning, at der er en klar borgerinddragelse, og der kan skabes muligheder for, at berørte parter kan være medinvesto­rer i projekterne.