Skattestigninger truer både natur og erhverv!

af Gustav Bielefeldt
Byrådskandidat for Konservative

Et flertal i Folketinget er netop nu ved at vedtage en ny ejendomsvurderingslov, som vil få stor betydning for biodiversiteten i det åbne land. Loven vil nemlig betyde, at et landbrug på 15 ha kan gå fra at betale en grundskyld på cirka 5.000 kr. om året, til svimlende cirka 55.000 kr. om året. På sigt vil dette kunne betyde, at mindre landbrug nedlægges, og jorden overtages af større og mere ensartede landbrug.

I Syddjurs Kommune har vi ganske mange mindre landbrug. Disse landbrug er vigtige at bevare, både som en del af områdets kulturhistorie og som bosætningsmulighed, og ikke mindst fordi vi i disse år ser mange små spirende forretninger udspringe fra landbrugene, med specialproduktion af blandt andet fødevarer.

På disse ejendomme er naturindholdet i dag typisk meget stort med plads til varieret flora og fauna til glæde og gavn for biodiversiteten. Men både de små spirende forretninger og naturen vil lide under den planlagte ejendomsvurderingslov. Konservative Syddjurs går ikke ind for skattestigninger, men for skattelettelser. Både til gavn for borgere, erhvervsliv og naturen.

Vi vil i de kommende år kæmpe for skattelettelser!