Hvor erhvervsvenlig er Syddjurs Kommune egentlig i praksis?

For nyligt rettede en ny virksomhed henvendelse til Syddjurs Kommune med henblik på at lave aktiviteter her. Det er en fiskeskipper med to både, som har tilladelse til at fange muslinger i Ebeltoft Vig og som vil losse dem i Fiskerihavnen i Ebeltoft. Fiskerihavnen i Ebeltoft, som har en 700 årig historie, danner stadig rammen om erhvervsfiskeri og en aktiv fiskeriforening.

Fiskeskipperen skal i forbindelse med losning af muslinger, bruge plads til et par containere og en lille gravemaskine, som skal stå på Lossekajen. Lossekajen er den kaj, hvor erhvervsfiskerne i dag losser fisk fra, med den kran der står der i forvejen.

Det meget korte svar fra Syddjurs Kommune er, at der ikke er plads til en sådan aktivitet på Fiskerihavnen.

Selvfølgeligt er der plads til en sådan aktivitet på Fiskerihavnen. Foruden betalingen af havneafgiften, vil det også blive til gavn for lokale virksomheder, vognmænd skulle transportere muslingerne, oliemanden skal levere brændstof til fiskebådene og meget andet.

Jeg vil i det kommende byrådsarbejde gøre op med den erhvervsfjendtlige kultur, der stadig florerer på Kommunen, så vi kan få små som store virksomheder til at etablere sig her, i tiltro til, at man får hjælp i stedet for det modsatte.

Vi konservative vil arbejde aktivt for erhvervslivet. Der er ikke andre der gør det…

Byrådskandidat for Konservative
Gustav Bielefeldt